APÊLapelá: yn y maes y gyfraith, dulóg (delio gyda’r llys i gyffwrdd, erfyn, neu bledio yn ymwneud â chyngaws) tyrd, tyrd, yn delio, yn y ffeil, ffeil, yn dangos, yn dangos du·lóg presenoldeb dulóg troi, troi dulóg i addysgu dulliau addysgu dulungan i droi at dulungan wedi troi i dulungan i ymddangos cyn i berson i droi i chi am help Iddo yn cael ei ffeilio yn yr Uchel Lys. Ystyr bil: Y bil yw gair yn saesneg. Mae hwn yn drafft (drafft) y gyfraith sy’n cael ei gyflwyno neu ei chyflwyno i ddeddfwrfa cenedlaethol i gadarnhau’r.

Y cam cyntaf yn cadarnhau y bydd bil yn cael ei alw Gyntaf. ynganiad: sab·pí·O’r lladin sy’n golygu»dan gosb.»YSTYR YN SAESNEG subpoena: ysgrifenedig gorchymyn i ymddangos gerbron person yn y llys, neu i roi tystiolaeth yn y hukuma