Ar Y Radio Rydym Yn Y Ynysoedd Y PhilipinauBARN Radio Rydym yn Y Philippines Hawliadau help mawr yn rhedeg sydd yn rhagori yn yr arolwg pan iniindorso y Llywydd. Os byddwch yn gofyn bydd y dewis o bleidleisio os nad yw’r ymgeisydd yn boblogaidd neu wedi ei ardystio gan bobl mewn swydd uchel. Pam. Barn radio rydym yn y philippines yn cael ei gyhuddo o ofn y sawl a ddrwgdybir yn y llofruddiaeth o un ar bymtheg mlwydd oed, merch ifanc oedd yn lladd ac yn plicio eto wyneb yn lapu-lapu ddinas, cebu. Y naarestong sawl sydd dan amheuaeth yn bymtheg mlwydd oed. Y rheswm nad ydynt yn sôn dwys cenfigen oedd yn ystyried y nbi bod trosedd o angerdd.