Beth yw’r gwahanol fathau o drethi ac yn ei ystyrmae’n dreth a godir i godi arian y llywodraeth ar gyfer y irac gweithredu.

— mae’n cael ei osod i ostwng y diswyddo o dasg neu fusnes. Enghraifft o hyn yw y pechod treth sy’n bodoli yn y philippines. — gosod er mwyn diogelu budd yr economi leol rhag cystadleuaeth dramor. Mae enghraifft gyffredin o hyn yn y tariff ar fewnforio cynhyrchion sy’n dod o ynysoedd y Philipinau. — mae hyn yn y dreth a osodir ar inibidwal neu yn y cartref-nwyddau. Enghreifftiau o hyn yw Atal didyniadau Treth yn y cyflogau i weithwyr. — Mae hyn yn ei dro yn y dreth ipinapata yn y nwyddau a gwasanaethau a bibibili gwrs unigolion.

Enghraifft o hyn yw TAW

— mae hyn yn y math o gynyddu treth y cant yn cynyddu tra bod yr incwm o idibidwal.

Enghraifft o hyn yw y Trethi Gwrthod