Boblogrwydd»o, diolch i gefnogaeth y plentynMANILA Diolchodd yr actor sy’n cael ei Boblogrwydd»gyda mab Zeke o ran y cymorth a roddwyd iddo gan eu bod yn gwahanu y wraig, Harlene Bautista. Ymweliad y tad a’r mab yn y ‘Bywyd Da’ y dydd sadwrn hwn, yn llawn o gariad a diolchgarwch daeth Poblogrwydd gyda ei plant benywaidd.

Nid rhoddodd y ddau fanwl beth sydd wedi achosi eu dychwelyd a ddaeth i ben yn y pedair blynedd ar bymtheg maent yn pagsasasama.

‘Rydym wedi gwneud trefniadau sut rydym yn ei wneud ‘yung Nadolig ni

Yr wyf yn dweud ‘beth mae’r plant yn gofyn i ni sut y maent yn ei wneud y Nadolig hwn ar gyfer y maent yn teimlo’n gyfforddus ac yn digwydd y maent ei eisiau i ddigwydd. ‘Rwy’n dinami-dami bendithion a gefais yn fy mywyd, felly maent hefyd yn bump. Ei unig tachwedd wedi dod yn emosiynol yw Poblogrwydd wedi bod yn ymweld ag ef yn y ‘Bywyd Da’ heb rannu ei fod am ei bywyd fel dad