Cylchoedd tywyll o dan y llygaid yn ferched yn achosi, sut i gael gwared ar — Merched Safle Femme NawrYn aml yn y llygad a elwir yn y ‘drych yr enaid’, ac wrth gwrs, rydym yn awyddus i weld eu hardd ac yn iach.

Ar hyn o bryd, yn aml iawn y gallwch gwrdd â phobl gyda chylchoedd tywyll o dan ei lygaid. Y broblem hon yn effeithio ar ddynion, menywod a hyd yn oed plant. Ond beth yw y rheswm ar gyfer y ymddangosiad y cylchoedd tywyll o fenywod a sut i ddeall, gadewch i ni gael gwared. Profiad y broblem hon y gall fod yn eithaf annisgwyl, ond yn cael gwared ar nid yw mor hawdd am amser hir. Wrth gwrs, mae hyn yn awgrymu bod rhai prosesau yn digwydd yn y corff anghywir ac mae’n arwydd i ni am y peth. Oherwydd bod y croen o gwmpas denau iawn, maent yn tueddu i tywyllu o dan ddylanwad ffactorau negyddol ac nid yw mor llawer o broblem esthetig, ac meddygol. Wrth gwrs, yn hollol cylch du gyda rhywun na allwn ei weld, ond arlliwiau o llwyd-binc tywyll brown yn cyfarfod yn union. Y broblem fwyaf cyffredin yw diffyg cwsg neu flinder Eithafol. Fel y croen o dan y llygaid yn eiddil iawn ac yn sensitif, y colagen ffibrau yn cael eu trefnu mewn hyn a elwir grid sy’n hyrwyddo uchel posibilrwydd i ymestyn. Yn uniongyrchol o dan y croen yn y bibell waed sy’n denau dryloyw y croen a gwaed yn cronni. O ganlyniad i ddynwared y gweithgaredd yr ardal hon yn dueddol o puffiness. Mae ar gyfer y rheswm, a gyda chylchoedd tywyll. Ac oherwydd ei leoliad ar y safle yn y orbital ceudodau, mae’r effaith yn dod yn fwy gwydn. Oherwydd sylweddau alcohol a thybaco, y bydd y corff fod yn y gyferbyn meddwdod, sy’n gweithredu deleteriously ar y ffabrig. Nid yw’n gyfrinach bod y croen o ysmygu ac yfed yn cael ei heneiddio yn llawer cynharach, yn ogystal ag yn dueddol o chwyddo a llid. Yr holl bod yn yr achos hwn, gallwch chi ei wneud — mae gwrthod cyflawn o’r fath ffordd o fyw. Dim ond bydd yn cael ei gallu i ddychwelyd at ei harddwch blaenorol y croen a’r llygaid. Yn y byd heddiw, mae’r ffactorau hyn yn cyd-fynd â’i gilydd yn y trydydd, yn arwain at ffurfio cylchoedd tywyll o dan y llygaid, o ganlyniad i ddiffyg cynnydd o gwaed yn y capilarïau. Yn gyntaf oll, mae angen i chi ddod â’ch atodlen yn ôl i normal, mwy i fod yn y tu allan, yn cymryd tawelydd os oes angen. Yfed yn ormodol hallt, wedi’u ffrio, mwg bwydydd brasterog — yr holl ei fod yn torri ar y metaboledd, mae hyn yn cael effaith negyddol ar y croen ac iechyd yn gyffredinol. Mae’n cyd-fynd hefyd gan y casgliad o tocsinau yn y corff, yn enwedig yn y gwaed a meinweoedd, gan achosi ymddangosiad cylchoedd tywyll o dan yr amrannau-llygaid. Er mwyn gwella, mae angen i chi yn ofalus ail-ystyried eich deiet. Efallai y byddwch am i ymgynghori ag arbenigwr i ystyried y mater yn briodol. Rhan o gynnyrch o’r fath yn gallu achosi alergeddau ac yn cronni yn y croen. Ffactor arall a all fod yn ymosodol golchi dŵr yn rhy poeth, y croen yn ymestyn, cymhwyso hufen, scrubs ac eraill sylweddau. Ben Os gallwch chi, dylech ymgynghori â harddwch neu fynd i salon harddwch wyneb yn draenio lymffatig tylino o dechnegau. Efallai y ymddangosiad afiechydon heintus, megis sinwsitis a cur pen, poen yn y dannedd a stwff. Y rheswm go iawn yn cael eu datgelu yn unig ar ôl ymgynghori â meddyg a phenodi triniaeth broffesiynol. Ar ôl o gael gwared ar y boen, y broblem o gylchoedd tywyll yn mynd i ffwrdd ei ben ei hun. O ganlyniad i etifeddeg neu o ganlyniad i oedran, cylchoedd tywyll, gall hefyd yn ymddangos mewn merched.

Mae rhai ohonynt yn ymddangos o enedigaeth

Mae hyn cysgodion o dan ei llygaid, oherwydd bod y tŷ yn amhosibl, oherwydd bod y pibellau gwaed yn rhy agos at y amrant. Ar oed, gall hefyd yn ymddangos cylchoedd tywyll o dan y llygaid, fel y croen o gwmpas y llygaid yn mynd yn deneuach ac yn y pibellau gwaed yn dod yn yn fwy gweladwy. Gweithdrefnau yn y caban a gofal cymwys a fydd yn helpu i wella cyflwr. Wrth gwrs, os ydych yn pryderu am y broblem o gylchoedd tywyll o dan y llygaid i chi, dylech weld arbenigwr. Bydd y meddyg yn nid yn unig yn edrych ar y gwahanol fathau o’r afiechyd, y mae yn ysgrifenedig uchod, ond hefyd yn rhoi cyngor ymarferol. Ac os bydd yn dal i fod yn broblem gyda’r clefyd, rhaid i ymweld â nifer o wahanol meddygon: gastroenteroleg, dermatoleg, ENT, deintydd ac eraill. Ond yn bresennol cosmetology ei fod yn cyrraedd y nod, bydd yn gallu i gael gwared ar y cylchoedd tywyll yn cael gydag ymweliad at y harddwch. O ganlyniad i asid hyalwronig paratoi, mae’r canlyniad yn cadw bron i flwyddyn.

Farn uchaf fideos gan Dr

awgrymiadau i gael gwared o gylchoedd tywyll Rhaglen Elena Malysheva ‘Bywyd da. Harddwch ar gyfer merched — mae hyn yn sicr yn bwysig ac yn gallu ymdopi â’r holl broblemau, y prif beth i ddewis y ffordd iawn. Gwybodaeth ddifyr cylchgrawn merched Femme Heddiw — mae hyn cyngor arbenigol, erthyglau diddorol, yn siarad am yr enaid, a dim ond yn hwyl i dreulio amser gyda ffrindiau