Profion DNA ar gyfer MewnfudoDNA Diagnosteg Ganolfan yn cynnig gwahanol ddosbarthiadau o gwasanaeth profion DNA i helpu unigolion sydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’r cysylltiadau biolegol ar gyfer y diben o mewnfudo. Mae ein adran mewnfudo, gyda dros degawd o brofiad, yn gyfarwydd iawn â’r rheolau a chanllawiau yn y mewnfudo o wahanol asiantaethau ac o wledydd.

Yn seiliedig ar y IND, DU, llysgenadaethau, a llawer o swyddfa mewnfudo o gwmpas y byd, y labordy yn gwneud y dadansoddiad DNA ar gyfer y diben o mewnfudo yn ofynnol gyda ardystio gan y Sefydliad Rhyngwladol Safoni (ISO).

Mae ein labordy yn cael ei hardystio, drwy ISO ar gyfer effeithlonrwydd y labordy yn ôl ISO IEC safonau

Mae hefyd yn achredu gan y Cymdeithas Americanaidd Banciau Gwaed (AABB), sefydliad sy’n gofyn am y safonau uchaf yn y dadansoddiad o DNA. Os gwelwch yn dda darllenwch ein tudalen Achredu’r Labordy ar gyfer gwybodaeth ychwanegol am ardystio ac achredu ein labordy. Mae llawer o gleientiaid yn defnyddio gwahanol DNA, profion DNA Diagnosteg Ganolfan i brofi y cysylltiadau biolegol dinasyddion y DU sydd hefyd yn noddi eu mewnfudo i’r DU. Mae ein dadansoddiad yn tadolaeth a phrofion eraill o berthynas deuluol yn darparu ffordd ddilys canlyniadau fel arfer yn fwy na fwy o ofynion profion DNA ar gyfer mewnfudo o wledydd gwahanol.

Mae’r canlynol yn drosolwg byr ar y broses o brofi DNA ar gyfer mewnfudo DNA Diagnosteg Ganolfan