Sut i anfon arian MoneyGramTua asiant leoliadau o amgylch y byd, mae’n hawdd i anfon arian gan ein partneriaid yn eich ardal chi.

Yn rhoi i asiant y ffurflen wedi’i chwblhau ac yn yr arian sy’n dod i mewn, (ynghyd â’r ffi sy’n cyfateb i’r trafodiad) Cadw eich derbynneb ac anfon y -digid cyfeirnod y derbynnydd yn eich cludo, ar ei gyfer yn cael ei dderbyn.

Mae’r arian a anfonir i mewn i gyfrif banc neu waled symudol yn uniongyrchol a adneuwyd yn eu cyfrif